شماره حساب و شماره کارت برای واریز مبلغ تاج گل ها

شماره کارت به نام خیریه ذاکرین

انصارالحسین موسسه خیریه ذاکرین

انصارالحسین نزد بانک ملی :

 

۶۰۳۷-۹۹۱۱-۹۹۵۱-۰۱۶۹

 

bigtheme